logos pie2

Ekologisk produktion som
respekterar miljön

 

Bioandalusí Export, S.L.U. ägnar sig exklusivt åt  produktion och marknadsföring av ekologiska trädgårdsprodukter från Andalusien, garanterat högkvalitativa, hälsosamma och med 100 % hänsyn till miljön. Våra grundläggande principer för ekologiskt jordbruk är gårdarnas behandling av naturen, deras omsorg av miljön, deras hänsyn till djurens välmående, om det är rik, brukbar mark och hur kvaliteten på gårdens vatten är.

linea

 

logos filosofia2Vi använder oss bara av
100 % förnybar energi

 

Bioandalusí Export S.L använder sig exklusivt av 100 % ren energi från förnybara källor (Iberdrola), det inkluderar även elen som förser vår motor til webben (Hostpapa) Bioandalusí Export, S.L.. Vi måste se på livskvaliteten på ett annat sätt än vad vi gör nu. Det handlar om ett logiskt steg för att förhindra att varken våra naturresurser eller förnybara energikällor försvinner. För att förhindra detta bör produktionsmedlen ersättas av outtömliga resurser såsom ren, förnybar el och ett lägre utsläpp av växthusgaser.

linea

 

logos filosofia3Vi använder oss av återanvänt papper
och
nedbrytbara förpackningar

 

Bioandalusí Export, S.L  använder sig av exklusivt återanvänt papper och biologiskt nedbrytbara förpackningar som är bra för miljön. Vårt företag använder kontorspapper gjort av 100 % återvunnet returfiber av märket Cyclus för utvecklingen av vår verksamhet. Dessutom används Flowpack och Mallas exklusivt, de är producerade av bioplaster som i sig är producerat ur vegetabiliska produkter som är snabbt biologiskt nedbrytbara. De nedbrytbara förpackningarna förlänger produktens konsistens i och med att de har ett högt ånggenomsläpp. Produkterna släpper inte ut någon vätska i förpackningarna och de producerar inte heller kondens, detta gör så att de inte får svamp och att produkterna förblir fräscha under en längre tid.

linea

 

   NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V.certificado nabu pewqVi samarbetar med ONG
för biologisk mångfald

 

Bioandalusí Export, S.L samarbetar med den tyska, ekologiska organisationen ”NABU-Naturchutzbund Deutschland e.V.” för att tillsammans kompromissa med vår miljö. Det valda projektet “Sponsring av skogen” bidrar till att plantera nya träd, skydda och bevara växtarter och djurarter från utrotning och främjning av biologisk mångfald i Europas skogar. I och med projektet har vi fått certifikat inom styrka och partnerskap. “Certificado acreditativo de colaboración”. Vi har redan framtida projekt under uppbyggnad, så som plantering av 1000 träd i Andalusien.

 

logos pie5